0546 585 2381

[email protected]

Uyanış ve Dönüşüm Atölyesi (UDA)

 

isimsiz

 

Uyanış ve Dönüşüm Atölyesi (UDA) nedir?

UDA, Uzman Psikolojik Danışman Ümit Akçakaya’nın bireysel psikolojik danışma seansları için geliştirdiği 21 seanslık “Uyanış ve Dönüşüm Programı”nın, grupla psikolojik danışma sürecine indirgenmesi sonucunda ortaya çıkan yapılandırılmış bir atölye çalışmadır. Temel amaç, grup dinamiğinin “sihirli” gücünden faydalanarak katılımcılarda ruhsal bir farkındalık ve değişimi harekete geçirmektir.

Uyanış ve Dönüşüm Atölyesi (UDA) kimler için uygundur?

Bugün birçok insan baş etmekte zorlandığı, kendilerini ve ilişkilerini olumsuz etkileyen, hayat kalitesini düşüren ve yaşamdan alınan doyumu azaltan bir takım duygu, düşünce ve davranışlar içindedir. Özgüven ve iletişim sorunları, öfke kontrol sorunu, ilişki sorunları (ilişkiye başlama, ilişkiyi devam ettirme ya da sonlandırma), stresi yönetememek, sınav ya da performans kaygıları, duyguları yönetmede zorluk, takıntılar, depresif duygu durumu bu sorun alanlarından bazılardır. Bu bağlamda, UDA yaşamda kendilerini kısıtladığını hissettikleri bu tür sorunları çözümleme ihtiyacı ve gayesi içinde olan herkese açık bir atölyedir. Bunun yanı sıra, yaşamında belirgin bir problemi olmayan ancak yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kendini ve insanı tanıma gayesinde olan herkese de açıktır.

Uyanış ve Dönüşüm Atölyesi (UDA) kimler için uygun değildir?

UDA, katılımcılara herhangi bir hastalık ya da bozukluk teşhisi koyamayacağı gibi tedavi iddiasında da bulunmaz. Dolayısıyla, hali hazırda psikiyatrik bir tanı almış ve tedavi sürecinde olan kişiler için uygun bir program değildir. Bu kişilerin mevcut tedavilerine devam etmeleri ya da profesyonel bir uzmandan (psikiyatrist ya da klinik psikolog) bireysel olarak düzenli bir destek almaları daha uygun olacaktır.

Uyanış ve Dönüşüm Atölyesi (UDA) ne kadar sürer?

UDA, 3 aylık süre zarfında toplamda 4 hafta sonundan oluşacak (8 tam gün) bir programdır.

Uyanış ve Dönüşüm Atölyesinin İçeriği ve Aşamaları Nelerdir?

Uyanış ve Dönüşüm Atölyesi toplamda 4 aşamadan oluşmaktadır.

1. AŞAMA ( 28-29 OCAK 2017 )
Tanıma, Tarama ve Terapötik İttifak Oluşturma

• Grup üyelerinin tanışması
• Grup kuralları konusunda paylaşım
• Grup liderinin moderatörlüğünde, geçmiş yaşantılar, gelecek planları, bugün için yaşamı etkileyen ve değiştirilmek istenilen hususlar hakkında -gönüllülük çerçevesinde- paylaşımlarda bulunulması. 
• İçsel farkındalık yaratıcı iletişim etkinlikleri ve oyunlar
• İçe bakışı sağlamaya yönelik çeşitli sanat terapisi uygulamaları

2. AŞAMA (18- 19 ŞUBAT 2017)
Psikoeğitim

Bu aşamada grup üyelerine kendileri ve ilişki halinde oldukları insanları daha yakından tanımaya yönelik aşağıda belirtilen psikoloji bilgileri aktarılacaktır.

• İnsanın ruhsal yapısı
• Bilinçdışı ve çalışma prensibi
• Savunma mekanizmaları
• Bilişsel Şemalar
• Çocukluk yaşantılarımızın bugüne olan etkileri
• Psikolojideki bağlanma kuramı ve yetişkinlikteki yansımaları
• Farklı kişilik yapılanmaları ve kişilik savunmaları

Not: Psikoeğitim süreci boyunca konuları anlaşılır kılmak adına powerpoint sunumlar, çeşitli video gösterimleri, dramatizasyon (canlandırma), vaka örnekleri gibi yardımcı araç ve yöntemlere de yer verilecektir.

3. AŞAMA (18-19 MART 2017)
“Uyanış"

Bu aşamada grup üyelerinin; mevcut kişilik yapılanmaları, temel ilişkisel döngüleri ve başvurmak zorunda kaldıkları savunma mekanizmalarının yaşamlarına olan etkileri gibi hususlarda farkındalık (uyanış) yaşamaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, grup üyelerinin kendilerinde gözlemledikleri, yaşamdan aldıkları doyumu ve ilişkilerini olumsuz etkileyen unsurlar grup içerisinde paylaşılır. Bu paylaşımlar Ümit Akçakaya ve grup üyeleri tarafından yorumlanır. Temel hedef, katılımcıların birbirlerine ayna tutarak içinde bulundukları durumla ilgili bir uyanış yaşamalarını sağlamaktır.

Bu aşamada ayrıca Carl Gustav Jung’un Analitik Psikoloji kuramı temel alınarak “Kahramanın Yolculuğu” #kahramaninyolculugu teması da işlenecektir. Özellikle Jung’a göre “gölge” arketipinin ve yaşamımızdaki etkisinin ele alınacağı bu aşamada; kişiliğimizin karanlık yanları (gölge taraf), hayatımızdaki krizlerin anlamı, kendimizi tanımak, yaşam karşısında “kurban” ya da “kahraman” olmak gibi konular üzerinden grup üyelerinin farkındalığı arttırılacaktır.

4. AŞAMA (8-9 NİSAN 2017)
"Dönüşüm"

Bu son aşamada Ümit Akçakaya tarafından grup üyelerine destekleyici çeşitli psikoteknikler uygulanacaktır. Katılımcıların, ihtiyaçları ve hazır bulunuşluklarına göre başvurulacak yöntemler:
• Hipnoterapi
• Psikodrama
• EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği)
• Bilinçdışı negatif enerjileri serbest bırakma
• Travmayı işleme ve yeniden çerçeveleme
• Geçmişimizi, kendimizi ya da başkalarını affetme çalışmaları 
• Zihni Eğitici Tekniklerin paylaşımı

Not: Bu aşamadaki tekniklerin uygulanması katılımcının gönüllülük esasına dayalı olacaktır ve mahremiyete saygı hususuna dikkat edilecektir.

Gelecekteki Uyanış ve Dönüşüm Atölyelerine katılmak için lütfen iletişime geçin 0532 585 23 81

 

umitakcakaya.com
Yükleniyor